25 apr 2014 18:26

Selectie en loopbaan van het rijkspersoneel

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten Hendrik Bogaert een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een aantal bepalingen van de selectie en de loopbaan van de federale ambtenaren aanpast.

Het ontwerp wijzigt een aantal bepalingen van de selectie waaronder:

  • de afgevaardigd bestuurder bij Selor kan worden vervangen door een benoemd ambtenaar van ten minste klasse A
  • de contractueel die een stage begint behoudt hetzelfde loon (als overgangsmaatregel)
  • laureaten van het brevet algemene vorming krijgen een vrijstelling voor de proeven van de eerste reeks (module 1- generieke competenties)
  • kandidaten in een wervingsreserve kunnen meer dan drie maal een jobaanbod weigeren
  • wanneer verschillende reserves tegelijkertijd worden geraadpleegd, wordt een nieuw klassement opgemaakt waarin de persoon die het best aan het profiel beatnwoordt het hoogst gerangschikt is
  • aanpassing van bepalingen van diploma's behaald in het buitenland

ontwerp van koninklijk besluit houdende diverse maatregelen betreffende de selectie en de loopbaan van het rijkspersoneel