12 apr 2019 22:03

Selectie van de kandidaten voor de toegang tot de gezondheidszorgberoepen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Maggie De Block vier ontwerpen van koninklijk besluit goed, de eerste drie overeenkomstig de adviezen van de Planningscommissie van vrijdag 1 februari 2019.

Het gaat om:

  • de vaststelling van de federale quota voor artsen voor 2025 op 1445 (dezelfde quota als voor 2024)
  • de vaststelling van de federale quota voor tandartsen voor 2024 op 228 (dezelfde quota als voor 2024)
  • de toekenning van een RIZIV-nummer aan alle artsen die in 2019 zullen afstuderen
  • de eventuele invoering van een extra controle die in 2026 van kracht zou kunnen worden indien zou blijken dat het toelatingsexamen van 2020 te veel geneeskundestudenten in staat zou stellen om hun studies aan te vatten in overeenstemming met de door de wet vastgestelde quota. In dat geval zal dit ontwerp van koninklijk besluit opnieuw ter goedkeuring worden voorgelegd aan de ministerraad.