11 dec 2015 15:06

Selectievoorwaarden voor vaststellende ambtenaren in het kader van de gemeentelijke administratieve sanctie - Tweede lezing

De ministerraad keurt in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het koninklijk besluit wijzigt over de vaststellende ambtenaren in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties.

De wet van 21 december 2013 over diverse bepalingen Binnenlandse Zaken heeft nieuwe categorieën personen toegevoegd die inzetbaar zijn om de inbreuken rond stilstaan en parkeren vast te stellen:

  • de personeelsleden van de autonome gemeentebedrijven
  • de personeelsleden van het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap

Het ontwerp, aangepast aan het advies van de Raad van State, wijzigt het koninklijk besluit over de vaststellende ambtenaren (zie persbericht) zodat die nieuwe categorieën personeelsleden dezelfde selectievoorwaarden hebben. Ze moeten bovendien de specifieke opleiding volgen over de wetgeving rond stilstaan en parkeren.

Het ontwerp voorziet ook, voor de ambtenaren die de vroegere opleiding voor 1 januari 2014 gevolgd of begonnen hebben, de verdere uitoefening van hun opdrachten. Ze hebben twee jaar de tijd om de opleiding te volgen, met vrijstelling van het examen.

Het ontwerp mag ter ondertekening aan de Koning worden voorgelegd.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de minimumvoorwaarden inzake selectie, aanwerving, opleiding en bevoegdheid van de ambtenaren en personeelsleden die bevoegd zijn tot vaststelling van inbreuken die aanleiding kunnen geven tot de oplegging van een gemeentelijke administratieve sanctie