09 jun 2004 17:00

Semafonie

Op voorstel van mevrouw Fientje Moerman, Minister van Economie, en mevrouw Freya Van den Bossche, Minister van Consumentenzaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit (*) tot vaststelling van het bestek van toepassing op de semafoondienst en van de procedure inzake de toekenning van individuele vergunningen.

Op voorstel van mevrouw Fientje Moerman, Minister van Economie, en mevrouw Freya Van den Bossche, Minister van Consumentenzaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit (*) tot vaststelling van het bestek van toepassing op de semafoondienst en van de procedure inzake de toekenning van individuele vergunningen.

Het ontwerp zorgt ervoor dat Belgacom de semafoniedienst nog minstens twee jaar zal aanbieden. Deze dienst wordt door Belgacom aangeboden sedert 1989. Als gevolg van het succes van de alternatieve mobiele communicatietechnologie├źn is het aantal gebruikers van de semafoniedienst gestaag teruggelopen. Belgacom wou zijn vergunning voor semafonie niet langer meer verlengen dan voor twee jaar. Door deze aanpassing wordt de plotse stopzetting van deze dienst vermeden, aangezien dit niet alleen onaanvaardbaar zou zijn voor de overblijvende gebruikers maar ook een aantal veiligheids- en nooddiensten in de problemen zou kunnen brengen. Daarom verzekert het ontwerp het behoud van de semafoniedienst tot midden 2006. Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. (*) van 4 oktober 1999.