07 feb 2019 15:48

Sensibiliseringscampagne tegen namaak

De douane en Nanac (Stichting Neen aan namaak en piraterij) reden vanaf begin november 2018 met de Federal Truck naar 12 scholen, verspreid over het ganse land, om er ongeveer 1.500 leerlingen tussen 14 en 18 jaar te wijzen op de gevaren van namaak. Vandaag was het Koninklijk Atheneum in Aalst aan de beurt en was minister van Financiën, Alexander De Croo aanwezig.

In de Federal Truck is een ontvangstruimte met interactief en ludiek materiaal. De belangrijkste doelstelling van deze campagne is jongeren wijzen op de schadelijke gevolgen voorde handelaars, de producenten, de gezondheid en de economie van het kopen van namaakgoederen. Maar deze campagne wil de jongeren ook aanzetten tot een kritische reflectie en wil ook luisteren naar de jongeren en hun ervaringen en opmerkingen opvangen.

Een studie toont aan dat de Belgen gemiddeld meer namaakgoederen kopen dan de inwoners van andere Europese lidstaten. Daarnaast blijkt dat 15 % van de jongeren tussen 15 en 24 jaar bewust namaakgoederen kochten in 2017. Dat is dubbel zoveel als de andere leeftijdsgroepen.

Elk jaar neemt de douane een groot aantal namaakgoederen in beslag en dat houdt rechtstreeks verband met het stijgend aantal online aankopen.

Vaandaag start er ook een sensibiliseringsactie #IMNOTFAKE op de sociale media.