18 nov 2005 16:00

Signal Intelligence

Bijakte bij de leveringsovereenkomst betreffende de aankoop van SIGINT-middelen voor de Algemene Dienst inlichtingen en veiligheid.

Bijakte bij de leveringsovereenkomst betreffende de aankoop van SIGINT-middelen voor de Algemene Dienst inlichtingen en veiligheid.

Op voorstel van de Heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, heeft de Ministerraad ingestemd met het afsluiten van een bijakte bij de leveringsovereenkomst betreffende de aankoop van SIGINT-middelen (Signal Intelligence - technische interceptiemiddelen) voor de Algemene Dienst inlichtingen en veiligheid (ADIV), met inbegrip van een meerjarencontract van onbepaalde duur met dekking van onderhoud buiten de waarborgtermijn. Met deze bijakte zal het SIGINT-systeem onmiddellijk dienst leveren tegen een lagere kost voor Defensie, naast een betere dienstverlening aan de geografisch afgelegen terminals, rekening houdend met hun waarschijnlijke toekomstige inzetgebied.