29 jun 2021 11:56

Slachtoffer van wraakporno? Het Instituut lanceert een onderzoek

Brussel, 29 juni 2021 – Sinds 1 juli 2020 is het Instituut bevoegd om slachtoffers van niet-consensuele verspreiding van naakt- of seksueel getinte beelden (zogenaamde ‘wraakporno’) bij te staan. Bijna negentig dossiers werden intussen geopend. Om de problematiek in kaart te brengen, lanceert het Instituut nu een onderzoek.

De Belgische wet verbiedt het verspreiden van naakt- en seksueel getinte beelden zonder de toestemming van wie erop afgebeeld staat. Toch maken heel wat mensen dit mee. In een digitale wereld zijn mensen kwetsbaarder dan ooit tevoren en de impact op de slachtoffers is enorm. Het Instituut lanceert nu een enquête om een duidelijk beeld te krijgen van deze problematiek, wie ermee geconfronteerd wordt en onder welke omstandigheden dit gebeurt.

Sinds vorig jaar is het Instituut bevoegd om slachtoffers van ‘wraakporno’ bij te staan. De gouden regel is om de beelden zo snel mogelijk offline te halen. Het Instituut werkt hiervoor samen met internetplatformen als Facebook, Google, Youtube en PornHub.  Het Instituut is een trusted flagger, waardoor het voorrang krijgt wanneer het een verzoek indient bij platformen om beelden te verwijderen. Ook biedt het Instituut een online handleiding aan, die mensen helpt zelfstandig de verdere verspreiding van hun beelden tegen te gaan.

Meer informatie: igvm-iefh.belgium.be/nl/activiteiten/geweld/wraakporno

Deelnemen aan de enquête kan via:  https://surveys.ipsosinteractive.com/mriweb/mriweb.dll?i.project=S21019356

De dataverzameling is in handen van IPSOS. Alle antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld en anoniem verwerkt.

Perscontact
Liesbet Vanhollebeke
Tel.: 02 233 41 75
E-mail:
liesbet.vanhollebeke@igvm.belgie.be

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen werd opgericht in december 2002 en is de onafhankelijke federale overheidsinstelling die instaat voor het waarborgen en bevorderen van de gelijkheid van vrouwen en mannen en de bestrijding van elke vorm van discriminatie en ongelijkheid op grond van geslacht. Het Instituut doet dit door het ontwikkelen en in praktijk brengen van een aangepast wettelijk kader en geschikte structuren, strategieën, instrumenten en acties. Het Instituut streeft naar het verankeren van de gelijkheid van vrouwen en mannen als een vanzelfsprekendheid in de samenleving en dit zowel in de mentaliteit als in het handelen. Slachtoffers en getuigen van discriminatie op grond van geslacht kunnen zich gratis en in alle vertrouwelijkheid laten informeren over hun rechten of een klacht indienen bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen via het gratis telefoonnummer 0800/12 800 of via zijn website http://igvm-iefh.belgium.be.