24 nov 2016 14:23

Slachtoffers én daders van intrafamiliaal geweld minder gezond

Brussel, 24 november 2016 – Uit onderzoek in opdracht van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen uitgevoerd door het Wetenschappelijk Instituut voor de Volksgezondheid blijkt dat zowel slachtoffers als daders van intrafamiliaal geweld met ernstige gezondheidsproblemen worstelen. Slachtoffers wenden zich meestal eerst tot hun familie en vrienden op zoek naar hulp. Een kwart van de slachtoffers zoekt echter helemaal geen hulp.

Meer psychische en fysieke problemen
Uit het onderzoek van de gegevens uit de meest recente Gezondheidsenquête (met gegevens uit 2013) blijkt een duidelijk verband tussen intrafamiliaal geweld of partnergeweld en een slechtere geestelijke gezondheid van het slachtoffer. Slachtoffers worstelen meer met psychische problemen, zoals depressieve gevoelens, angststoornissen en slaapproblemen, geven aan meer suïcidegedachten te hebben en meer suïcidepogingen te hebben ondernomen en gebruiken meer antidepressiva en psychotrope geneesmiddelen. Ook de lichamelijke gezondheid van deze slachtoffers is niet zo goed: de kans dat ze geen enkel gezondheidsprobleem aangeven, is kleiner en ze scoren slechter op hun algemene levenskwaliteit. Ook daders van intrafamiliaal geweld en partnergeweld blijken een slechtere geestelijke en lichamelijke gezondheid te hebben in vergelijking met niet-daders.


Minder hulp
Slachtoffers melden meer dan anderen slechts op een zwak sociaal netwerk te kunnen rekenen. Toch zijn informele netwerken zoals familie en vrienden meestal het eerste contactpunt voor slachtoffers van intrafamiliaal geweld en partnergeweld, eerder dan formele diensten zoals een medische dienst of de politie. Een kwart van de slachtoffers zoekt trouwens helemaal geen hulp. “Het blijkt nog steeds moeilijk voor slachtoffers om het taboe op intrafamiliaal geweld te doorbreken. Iedereen sensibiliseren blijft daarom belangrijk.”, besluit adjunct-directeur Liesbet Stevens.

Slachtoffers van intrafamiliaal geweld of partnergeweld raadplegen vaker dan anderen een psycholoog of psychotherapeut. Verder valt op dat slachtoffers vaker een homeopaat, acupuncturist, chiropractor of osteopaat raadplegen, meer alternatieve geneesmiddelen of voedingssupplementen en niet-terugbetaalde geneesmiddelen gebruiken dan wie geen slachtoffer is. “Misschien nemen slachtoffers eerder hun toevlucht tot deze zelfgekozen behandelingen omdat ze op die manier hopen te vermijden dat het intrafamiliaal of partnergeweld bekend wordt.”, stelt adjunct-directeur Stevens. “In ieder geval ligt er een uitdaging bij de gezondheidszorg om dit soort problemen bespreekbaar te maken.”

Tot slot blijkt dat de gemiddelde maandelijkse uitgaven voor gezondheidszorgen hoger zijn bij slachtoffers dan bij mensen die niet te maken krijgen met intrafamiliaal geweld of partnergeweld.


Nationale Gezondheidsenquête
De nationale gezondheidsenquête, uitgevoerd door het Wetenschappelijk Instituut voor de Volksgezondheid, is een grootschalige enquête bij gezinnen om een globaal beeld te krijgen van de gezondheid en leefstijl van de Belgische bevolking. In de meest recente Gezondheidsenquête (met gegevens uit 2013) werd een specifieke module gewijd aan het ervaren van geweld. In opdracht van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen voerde het Wetenschappelijk Instituut voor de Volksgezondheid een specifieke analyse uit die dieper inging op de verbanden tussen de gegevens over intrafamiliaal geweld en partnergeweld enerzijds en de andere gezondheidsinformatie in deze Gezondheidsenquête.

Het volledige onderzoek is beschikbaar op de website http://igvm-iefh.belgium.be.

Perscontact
Liesbet Vanhollebeke
E-mail : liesbet.vanhollebeke@igvm.belgie.be
Tel. : 02 233 41 75
http://igvm-iefh.belgium.be

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen werd opgericht in december 2002 en is de onafhankelijke federale overheidsinstelling die instaat voor het waarborgen en bevorderen van de gelijkheid van vrouwen en mannen en de bestrijding van elke vorm van discriminatie en ongelijkheid op basis van geslacht. Het doet dit door het ontwikkelen en in praktijk brengen van een aangepast wettelijk kader en geschikte structuren, strategieën, instrumenten en acties. Het Instituut streeft naar het verankeren van de gelijkheid van vrouwen en mannen als een vanzelfsprekendheid in de samenleving en dit zowel in de mentaliteit als in het handelen.