20 apr 2007 17:00

Sluiting van ondernemingen

Verhoging van de alternatieve financiering van het Fonds tot vergoeding van de werknemers ontslagen na sluiting van de onderneming

Verhoging van de alternatieve financiering van het Fonds tot vergoeding van de werknemers ontslagen na sluiting van de onderneming

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat voor 2007 de verhoging van de alternatieve financiering vaststelt van het Fonds tot vergoeding van werknemers ontslagen na sluiting van de onderneming. Dit ontwerp werd ingediend door minister van Sociale Zaken Rudy Demotte en minister van Werk Peter Vanvelthoven. Het betreft hier de overdracht van inkomsten verkregen uit de BTW naar het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers. Voor 2007 wordt het bedrag vastgesteld op 1.400.000 euro.