20 jul 2021 20:06

Sociaal akkoord in het kader van de interprofessionele onderhandelingen (2021-2022)

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed tot uitvoering van het sociaal akkoord in het kader van de interprofessionele onderhandelingen voor de periode 2021-2022.

Het voorontwerp voert bepalingen in op vlak van:

 • Werk:
  • mogelijkheid om in 2021 en 2022, op vrijwillige basis, in extra relance uren te voorzien
  • wijziging van de wet ter bevordering van de werkgelegenheid
  • eenmalige innovatiepremies
  • wijziging van de wet houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie
 • Sociale Zaken:
  • wijziging van de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van sociale zekerheidsbijdragen binnen de programmawet van 2002
 • Fiscaliteit:
  • vrijstelling van de relance-uren
  • verhoging van het aantal fiscaal voordelige overuren met overwerktoeslag
  • verhoging van het maximumbedrag van de fiscale werkbonus
  • wijziging van de wet betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.