14 mrt 2003 16:00

Sociaal label

Op voorstel van de heer Charles Picqué, Minister van Economie, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed dat maatregelen bevat ter bevordering van sociaal verantwoorde productie.

Op voorstel van de heer Charles Picqué, Minister van Economie, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed dat maatregelen bevat ter bevordering van sociaal verantwoorde productie.

Het gaat hier meer bepaald om het "sociaal label" (*). De bedoeling is de voorwaarden vast te stellen voor het gebruik van het pictogram alsook de kleuren, de afmetingen en de plaats waar het op het product moet worden geplaatst. Dit label heeft tot doel de producten te identificeren die gemaakt worden conform de 8 basisconventies van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). Door middel van dit label zullen de consumenten dit type van product kunnen herkennen en zullen de ondernemingen hun inspanning ter verbetering van hun reputatie kunnen valoriseren. De ontwikkelingslanden, van hun kant, zullen voordeel kunnen halen uit privé-initiatieven die een verbetering van hun sociale en economische toestand met zich meebrengen. Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. (*) wet van 27 februari 2002 ter bevordering van sociaal verantwoorde productie