15 apr 2005 17:00

Sociaal statuut van de meewerkende echtgenoot

Op voorstel van mevrouw Sabine Laruelle, Minister van Middenstand, en de heer Bruno Tobback, Minister van Pensioenen, keurde de Ministerraad in tweede lezing een voorontwerp van wet goed aangaande het pensioen van de zelfstandigen.

Op voorstel van mevrouw Sabine Laruelle, Minister van Middenstand, en de heer Bruno Tobback, Minister van Pensioenen, keurde de Ministerraad in tweede lezing een voorontwerp van wet goed aangaande het pensioen van de zelfstandigen.

--