03 dec 2004 16:00

Sociaal stookoliefonds

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Economie en Energie, en van de heer Christian Dupont, Minister van Maatschappelijke Integratie, keurde de Ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit goed tot bepaling van de nadere regels voor de werking en de financiering van een Sociaal Stookoliefonds.(*)

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Economie en Energie, en van de heer Christian Dupont, Minister van Maatschappelijke Integratie, keurde de Ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit goed tot bepaling van de nadere regels voor de werking en de financiering van een Sociaal Stookoliefonds.(*)

Het eerste ontwerp bepaalt de werking en de financiering van het Sociaal Stookoliefonds. Het legt de taken van het Fonds vast (het beheer en de inning van de bijdragen, het verifiëren van de kostenstaten van de OCMW's...) en zijn structurele financiering. Het tweede ontwerp bepaalt de voorwaarden voor de toekenning van de verwarmingstoelage en de bewijsstukken die de OCMW's aan het Fonds moeten bezorgen. (*) tot uitvoering van het wetsontwerp dat de Kamer op dit ogenblik onderzoekt.