08 nov 2002 16:00

Sociaal verantwoorde productie

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie, en de heer Charles Picqué, Minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering (*) goed ter bevordering van de sociaal verantwoorde productie.

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie, en de heer Charles Picqué, Minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering (*) goed ter bevordering van de sociaal verantwoorde productie.

Dit ontwerpbesluit beoogt: - de invoering van de controleprocedure van de voorwaarden voor het bekomen van het sociaal label; - de oprichting en de werking van de bezinningskamer die tot doel heeft de gedachtewisseling mogelijk te maken tussen het comité voor een sociaal verantwoorde productie en het Comité voor de toekenning van het Europese milieukenmerk; - de oprichting van de Raad van Beroep die onder andere uitspraak doet over het beroep betreffende de toekenning, de weigering of de intrekking van het label. (*) tot uitvoering van de wet van 27 februari 2002, die de ondernemingen de mogelijkheid biedt, onder bepaalde voorwaarden, een sociaal label te bekomen.