23 dec 2020 16:00

Sociale bescherming in België en de Europese Unie: ESSOBS data 2018

De FOD Sociale Zekerheid publiceert de nieuwe editie van de ESSOBS-brochure, met een overzicht van de bijgewerkte cijfers van ontvangsten en uitgaven voor sociale bescherming in België en de Europese Unie.

Aangezien in deze editie de gegevens betrekking hebben op de jaren 2017 en 2018, zal de lezer in deze brochure nog geen weerslag vinden van de effecten van de Covid 19-pandemie die dit jaar ons land en verschillende andere landen in de wereld trof.

In 2018 bedroegen de uitgaven voor sociale bescherming in België 132,3 miljard euro. Ze vertegenwoordigden dus 28,8 % van het Belgische bbp.

In vergelijking met de gegevens van voorgaande jaren merken we een verdere vermindering in de uitgaven in verband met werkloosheid: van 3,05 % van het bbp in 2015 naar 1,78 % van het bbp in 2018.

Betreffende  vergrijzing, merken we een verhoging van 10,89 % van het bbp in 2017 tot 11,06 % van het bbp in 2018.

In de uitgaven voor ziekte en geneeskundige verzorging zien we eveneens een lichte verhoging: van 7,32 % van het bbp in 2017 naar 7,39 % van het bbp in 2018.

We vergelijken ook de gegevens van 2017 voor ons land met deze van de andere lidstaten van de Europese Unie. De gegevens voor deze vergelijking zijn de de recentste die door Eurostat werden gepubliceerd op het moment van de opmaak van deze brochure ( oktobermaand 2020). Hieruit blijkt dat de Belgische uitgaven voor sociale bescherming in verhouding tot het bbp  boven het EU-gemiddelde uitkomen.  

Deze brochure is vooral een beknopte cijferbron over de sociale bescherming voor alle doelgroepen.