20 dec 2002 16:00

Sociale dienst van het FAVV

Op voorstel van de heer Jef Tavernier, Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd tot oprichting van een sociale dienst bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Op voorstel van de heer Jef Tavernier, Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd tot oprichting van een sociale dienst bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Door de oprichting van deze sociale dienst wordt de continuïteit inzake sociale dienstverlening voor de diverse personeelsgroepen gewaarborgd. De oprichting van deze sociale dienst sluit niet uit dat het Federaal agentschap in een latere fase geïntegreerd wordt in de hervorming van de federale sociale diensten, zoals voorzien door de Minister van Ambtenarenzaken. Dit ontwerp werd aan de Raad van State voor advies voorgelegd.