18 nov 2005 16:00

Sociale economie

Regels voor de verdeling en de toewijzing van de financiële middelen en voor de controle daarop voor het jaar 2004 in het kader van het samenwerkingsakkoord tussen de Staat, de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de sociale economie

Regels voor de verdeling en de toewijzing van de financiële middelen en voor de controle daarop voor het jaar 2004 in het kader van het samenwerkingsakkoord tussen de Staat, de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de sociale economie

Op voorstel van Mevrouw Els Van Weert, Staatssecretaris voor Duurzame ontwikkeling en Sociale economie, en van Mevrouw Freya Van den Bossche, Minister van Begroting en Consumentenzaken, heeft de Ministerraad het ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd houdende de regels voor de verdeling en de toewijzing van de financiële middelen en voor de controle daarop voor het jaar 2004 in het kader van het samenwerkingsakkoord tussen de Staat, de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de sociale economie (*). De Staatssecretaris voor de Sociale economie werd gemachtigd het ontwerp bij hoogdringendheid voor advies voor te leggen aan de Raad Van State. De deelstaten hebben ingestemd. (*) akkoord goedgekeurd op 12 mei 2000 en ondertekend op 4 juli 2000.