08 jan 2010 12:45

Sociale economie

Verdeling en controle van financiële middelen voor de sociale economie

Verdeling en controle van financiële middelen voor de sociale economie

De ministerraad heeft ingestemd met een ontwerp van koninklijk besluit dat de regels voor de verdeling van de financiële middelen voor de sociale economie in 2008 vastlegt. 

De ministerraad heeft op 17 december 2009 het bedrag voor de sociale economie in een amendement op het samenwerkingsakkoord tussen de federale staat, de gewesten en de Duitstalige Gemeenschap vastgelegd. Het ontwerp dat staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding Philippe Courard voorstelde, bepaalt nu hoe die financiële middelen worden toegekend en hoe het toezicht op het gebruik ervan wordt georganiseerd.