12 jun 2009 10:56

Sociale fraude

Samenwerkingsakkoord tussen de federale staat, de gemeenschappen en de gewesten over de coördinatie van controles

Samenwerkingsakkoord tussen de federale staat, de gemeenschappen en de gewesten over de coördinatie van controles

De ministerraad heeft een ontwerp van samenwerkingsakkoord goedgekeurd tussen de federale staat, de gemeenschappen en de gewesten over de coördinatie van controles inzake illegale arbeid en sociale fraude.

Het voorstel van minister van Werk Joëlle Milquet organiseert:

  • de permanente samenwerking en de actieve coördinatie van controles die de illegale arbeid en sociale fraude bestrijden
  • de uitwisseling van informatie in de arrondissementscellen
  • de opleidingen in de arrondissementscellen.

Het akkoord formaliseert de bestaande samenwerking tussen de arbeidsinspectie van de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten.