04 apr 2003 17:00

Sociale huisvesting naar het museum

Op voorstel van de heer Charles Picqué, Minister van Economie en van Wetenschappelijk onderzoek, belast met het grootstedenbeleid, heeft de Ministerraad een toelage goedgekeurd aan het Paleis voor Schone Kunsten voor de organisatie van een tentoonstelling over sociale huisvesting.

Op voorstel van de heer Charles Picqué, Minister van Economie en van Wetenschappelijk onderzoek, belast met het grootstedenbeleid, heeft de Ministerraad een toelage goedgekeurd aan het Paleis voor Schone Kunsten voor de organisatie van een tentoonstelling over sociale huisvesting.

Na aftrek van de uitgaven en de inkomsten blijft er voor het Paleis voor Schone Kunsten een te financieren saldo van 187.819 euro voor de organisatie van de tenstoonstelling "Sociale huisvesting naar het museum", over het thema van de huisvestingscrisis in de steden, die haar deuren op 20 maart heeft geopend en op 1 juni 2003 zal sluiten. Aan het Paleis voor Schone Kunsten werd een toelage van 75.000 euro toegekend.