04 apr 2003 17:00

Sociale identiteitskaart

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed rond de sociale identiteitskaart.

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed rond de sociale identiteitskaart.

Het gaat om een maatregel rond de massale vernieuwing van de SIS-kaarten tijdens de jaren 2003 en 2004. Voortaan wordt de geldigheidsduur van deze sociale identiteitskaart op 10 jaar gebracht, in plaats van 5 jaar.