05 sep 2003 17:00

Sociale insluiting

Op voorstel van mevrouw Marie Arena, Minister van Ambtenarenzaken en Maatschappelijke Integratie, ging de Ministerraad akkoord met het Nationaal Actieplan "Sociale Insluiting 2003-2005".

Op voorstel van mevrouw Marie Arena, Minister van Ambtenarenzaken en Maatschappelijke Integratie, ging de Ministerraad akkoord met het Nationaal Actieplan "Sociale Insluiting 2003-2005".

Dit plan is een onderdeel voor België van de Open Methode van Coördinatie die op Europees niveau werd uitgewerkt om armoede en sociale uitsluiting te bestrijden. Tot de Open Methode van Coördinatie werd beslist op de Europese Top van Lissabon in maart 2000. De Minister werd belast met het overmaken van het document aan de Europese Commissie.