07 mei 2004 17:00

Sociale Maribel

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Werk en Pensioenen, en de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit (*) houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector en houdende diverse bepalingen.

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Werk en Pensioenen, en de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit (*) houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector en houdende diverse bepalingen.

Dit ontwerp past het voornoemde koninklijk besluit aan overeenkomstig de beslissing getroffen tijdens de Werkgelegenheidsconferentie en de begrotingsopmaak 2004, met name de implementatie van de bijkomende enveloppe van 37,5 miljoen euro voor de Sociale Maribel. Het houdt tevens rekening met de resultaten van het onderzoek van de stelsels van verminderingen van sociale zekerheidsbijdragen die in de sector van de beschutte werkplaatsen van toepassing zijn. Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Nationale Arbeidsraad en de Raad van State. (*) van 18 juli 2002.