14 jun 2020 10:55

Sociale maximumprijzen voor de levering van aardgas en elektriciteit

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Nathalie Muylle twee ontwerpen van ministerieel besluit goed over de berekening van de sociale maximumprijzen voor de levering van aardgas en elektriciteit.

Naar analogie met de hervorming van de berekening van de sociale tarieven voor aardgas en elektriciteit die op 1 juli 2020 in werking treedt, worden deze maximumprijzen vanaf dan ook driemaandelijks berekend (in plaats van zesmaandelijks). De ministeriële besluiten worden daarom aangepast.

De ontwerpen worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 1 juni 2004 tot vaststelling van de maximumprijzen voor de levering van elektriciteit door de distributieondernemingen aan de eindafnemers wier leveringscontract werd opgezegd door hun leverancier en die niet als residentieel beschermde klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie kunnen beschouwd worden

Ontwerp van ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 15 februari 2005 tot vaststelling van de maximumprijzen voor de levering van aardgas door de distributieondernemingen aan de eindafnemers wier leveringscontract werd opgezegd door hun leverancier en die niet als residentieel beschermde klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie kunnen beschouwd worden