31 jan 2020 14:18

Sociale maximumprijzen voor de levering van van aardgas en elektriciteit

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Nathalie Muylle twee ontwerpen van ministerieel besluit goed over de sociale maximumprijzen voor de levering van aardgas en elektriciteit aan de beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie.

De sociale maximumprijzen, beter gekend als 'sociale tarieven aardgas en elektriciteit', hebben als doel de koopkracht en het welzijn van beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie te garanderen.

Om aanzienlijke prijsstijgingen van de sociale tarieven te beperken, zullen zij voortaan driemaandelijks berekend worden (in plaats van zesmaandelijks). De stijging wordt ook beperkt met een dubbel plafond, namelijk één op trimestriële basis en één op jaarbasis:

  • voor elektriciteit: per trimester tot 10% en op jaarbasis tot 20%
  • voor aardgas: per trimester tot 15% en op jaarbasis tot 25%

Eventuele stijgingen worden dan via het carry-forward-principe geleidelijk doorgerekend.

De ontwerp worden voorgelegd aan het Overlegcomité en ter advies aan de Raad van State.

Ontwerp van ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 maart 2007 houdende vaststelling van sociale maximumprijzen voor de levering van aardgas aan de beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie

Ontwerp van ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel van 30 maart 2007 houdende vaststelling van sociale maximumprijzen voor de levering van elektriciteit aan de beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie