29 nov 2002 17:00

Sociale tegemoetkomingen

Op voorstel van mevrouw Greet van Gool, Regeringscommissaris voor Sociale Zekerheid, keurde de Ministerraad vier ontwerpen van koninklijk besluit goed rond de sociale tegemoetkomingen.

Op voorstel van mevrouw Greet van Gool, Regeringscommissaris voor Sociale Zekerheid, keurde de Ministerraad vier ontwerpen van koninklijk besluit goed rond de sociale tegemoetkomingen.

Het gaat om de ontwerpbesluiten: 1. tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming; 2. betreffende de procedure betreffende de behandeling van de dossiers inzake tegemoetkomingen aan personen met een handicap; 3. tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 maart 1990 betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden; 4. tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 november 1969 houdende algemeen reglement betreffende het toekennen van tegemoetkomingen aan de mindervaliden.