20 feb 2004 16:00

Sociale verkiezingen

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Werk en Pensioenen, en mevrouw Kathleen Van Brempt, Staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en Welzijn op het werk, keurde Ministerraad een voorontwerp van wet goed houdende de bekrachtiging van drie koninklijke besluiten (*) rond de ondernemingsraden en de comités voor preventie en bescherming op het werk.

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Werk en Pensioenen, en mevrouw Kathleen Van Brempt, Staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en Welzijn op het werk, keurde Ministerraad een voorontwerp van wet goed houdende de bekrachtiging van drie koninklijke besluiten (*) rond de ondernemingsraden en de comités voor preventie en bescherming op het werk.

Deze koninklijke besluiten regelen de procedure voor de organisatie van de sociale verkiezingen. Deze verkiezingen worden om de vier jaar gehouden en vinden dit jaar plaats van 6 tot 19 mei 2004. Zo'n 3.000 ondernemingen zullen een ondernemingsraad en een comité voor preventie en bescherming op het werk moeten oprichten en zo'n 3.000 andere enkel een comité. (*) - koninklijk besluit van 15 mei 2003 betreffende de ondernemingsraden en de comités voor preventie en bescherming op het werk; - koninklijk besluit van 15 mei 2003 tot vaststelling van de datum van de verkiezingen voor de aanwijzing van de afgevaardigden van het personeel bij de ondernemingsraden en bij de comités voor preventie en bescherming op het werk; - koninklijk besluit van 15 mei 2003 tot vaststelling van de berekeningswijze van het gemiddelde van de uitzendkrachten die door een gebruiker worden tewerkgesteld.