23 okt 2002 17:00

Sociale verkiezingen van 2004

Op voorstel van Mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Werkgelegenheid, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed rond diverse bepalingen met het oog op de sociale verkiezingen van 2004.

Op voorstel van Mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Werkgelegenheid, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed rond diverse bepalingen met het oog op de sociale verkiezingen van 2004.

In 2004 zullen de sociale verkiezingen plaatsvinden voor de oprichting en de vernieuwing van de ondernemingsraden en de comités voor preventie en bescherming op het werk. Zo'n 6.000 ondernemingen zijn bij deze sociale verkiezingen betrokken. Het voorontwerp van wet regelt onder meer de volgende bepalingen: - gelijkstelling van de onderzoekers van het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek die hun opdracht uitoefenen in de universitaire instellingen met de werknemers van de instelling waar ze hun onderzoeksopdracht uitvoeren; - toelating voor de interprofessionele representatieve werknemersorganisaties om volmacht te geven voor de neerlegging van de kandidatenlijsten, zich beperkend tot één enkele lijst per werknemerscategorie waarvoor één of meerdere mandaten van personeelsafgevaardigde toegekend worden; - harmonisering qua vorm van de bepalingen via technische aanpassingen; - rekening houden, voor de berekening van de anciënniteit van de onderzoekers van het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek, met de periodes van tewerkstelling voorafgaand aan hun eventuele aanwerving; - aanpassing van de wetgeving om te voorkomen dat de preventieadviseurs die hun mandaat niet mogen uitoefenen verkiesbaar zouden zijn. Het voorontwerp van wet werd voor advies overgemaakt aan de Raad van State.