18 mrt 2011 11:30

Sociale zekerheid

Wijziging van de nomenclatuur voor tandheelkundige verzorging

Wijziging van de nomenclatuur voor tandheelkundige verzorging

De ministerraad keurt drie ontwerpen van koninklijk besluit goed die de nomenclatuur van de tandheelkundige verzorging wijzigen (°).

De eerste maatregel maakt de attestering mogelijk van anesthesie bij de profylactische mondbehandeling van personen met een lichamelijke of verstandelijke handicap.
 
De tweede maatregel trekt de leeftijdsgrens op voor:

  • het jaarlijks mondonderzoek van 60 naar 63. Het jaarlijks mondonderzoek wordt dus aangerekend bij patiënten van 18 tot 63 jaar
  • het verwijderen van subgingivaal tandsteen van 45 naar 50 jaar. De prestatie wordt aangerekend van 18 tot en met 49 jaar
  • het parodontaal mondonderzoek van 45 tot 50 jaar. De prestatie wordt al aangerekend van 18 tot en met 49 jaar sinds 1 maart 2011 

Het remgeld voor parodontaal mondonderzoek voor rechthebbenden zonder voorkeurregeling wordt beperkt tot 15,5 euro. Momenteel bedraagt het 25 euro. De rechthebbenden met voorkeurregeling betalen geen remgeld.

De drie ontwerpen kaderen in het in het Nationaal akkoord voor tandheelkundigen-ziekenfondsen 2011-2012 van 8 december 2010. 

(°)

  • ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging, wat bepaalde
    tandheelkundige verstrekkingen betreft, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen
  • ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging, wat bepaalde  tandheelkundige verstrekkingen betreft, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 
  • ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit
    van 29 februari 1996 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden voor sommige tandheelkundige verstrekkingen