23 dec 2011 10:50

Sociale Zekerheid

Indexering van het remgeld voor magistrale bereidingen

Indexering van het remgeld voor magistrale bereidingen

De ministerraad keurt op initiatief van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het remgeld voor magistrale bereidingen aanpast*.  Vanaf 1 januari 2012 bedraagt het remgeld 0,31 euro voor de rechthebbenden op de verhoogde tegemoetkoming en 1,15 euro voor de gewone rechthebbenden.

De verhoging is het gevolg van de indexering. Op 1 januari wordt het remgeld jaarlijks aangepast op basis van het koninklijk besluit van 8 december 1997 tot bepaling van de toepassingsmodaliteiten voor de indexering van de prestaties in de regeling van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging.

* kb tot wijziging van het kb van 7 mei 1991 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen voor  farmaceutische verstrekkingen.