15 dec 2010 11:08

Sociale zekerheid

Vaststelling van het globaal budget 2011 voor de financiering van de werkingskosten van ziekenhuizen

Vaststelling van het globaal budget 2011 voor de financiering van de werkingskosten van ziekenhuizen

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat het globaal budget voor het Rijk voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen voor 2011 vaststelt op 7.231.012.903 euro.