28 mrt 2003 16:00

Sociale zekerheid van de arbeiders

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, heeft de Ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit (*) goedgekeurd betreffende de sociale zekerheid van de arbeiders.

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, heeft de Ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit (*) goedgekeurd betreffende de sociale zekerheid van de arbeiders.

Dit ontwerp voert de beslissing uit van de Ministerraad van 31 mei 2002 (**) inzake de beroepsinlevingsovereenkomsten voor studenten. Deze laatsten moeten qua sociale zekerheid enkel onderworpen worden aan de jaarlijkse vakantie voor werknemers. (*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969, tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944.