04 apr 2003 17:00

Sociale zekerheid van de zeelieden ter koopvaardij

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd betreffende de sociale zekerheid van de zeelieden ter koopvaardij (*).

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd betreffende de sociale zekerheid van de zeelieden ter koopvaardij (*).

Het besluit bepaalt onder welke voorwaarden de zeelieden die noch in de EU wonen, noch er hun verblijfplaats hebben, van onderwerping aan de Belgische sociale zekerheid kunnen worden vrijgesteld. Het besluit bepaalt dat de betrokken personen niet zullen onderworpen zijn aan de Belgische sociale zekerheid indien ze reeds onderworpen zijn in hun land van herkomst. Dit ontwerp werd voor advies doorgestuurd naar de Raad van State. (*) ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 2 van de besluitwet van 7 februari 1945 betreffende de sociale zekerheid van de zeelieden ter koopvaardij.