09 jun 2004 17:00

Sociale zekerheid voor kunstenaars

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Werk en Pensioenen, en de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed met betrekking tot de sociale zekerheid voor kunstenaars.

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Werk en Pensioenen, en de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed met betrekking tot de sociale zekerheid voor kunstenaars.

Het ontwerp heeft betrekking op de vermindering van de sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd voor de kunstenaar. (*) - ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juni 2003 inzake de vermindering van de sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd voor de kunstenaar;