30 okt 2009 14:49

Sociale zekerheid voor zelfstandigen

Uitkeringsverzekering en moederschapsverzekering voor zelfstandigen en meewerkende echtgenoten

Uitkeringsverzekering en moederschapsverzekering voor zelfstandigen en meewerkende echtgenoten

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de regelgeving over de uitkeringsverzekering en de moederschapsverzekering voor zelfstandigen en meewerkende echtgenoten afstemt op bestaande besluiten. 

Bij de evaluatie van de staat van ongeschiktheid voor de berekening van de uitkeringsverzekering houdt men rekening met beroepscompetenties die de zelfstandige of meewerkende echtgenoot heeft verworven tijdens een beroepsherscholing. Dat geldt niet meer meteen op het einde van de herscholing, maar vanaf het einde van een periode van zes maanden die aanvangt na de maand waarin de herscholing werd gevolgd.
 
De staat van arbeidsongeschiktheid wordt behouden tijdens de periode waarin de rechthebbende een programma van functionele revalidatie of een programma voor beroepsherscholing volgt. Dat programma moet door de Hoge Commissie van de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit worden goedgekeurd.

De vermindering van de uitkering met 10% zolang de rechthebbende weigert een programma van functionele revalidatie of beroepsherscholing te volgen dat de verzekeringinstelling of het College van geneesheer-directeurs heeft aanbevolen, is niet meer van toepassing.

 --------
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en de meewerkende echtgenoten.