18 mrt 2015 14:59

Socioprofessionele re-integratie van de arbeidsongeschikt erkende zelfstandige

Op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block heeft de ministerraad zijn akkoord gegeven voor het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten.

Dit ontwerp van koninklijk besluit bevordert de socioprofessionele re-integratie van de arbeidsongeschikt erkende zelfstandige door de bestaande reactiveringsregels als volgt te optimaliseren:

- het zet het huidige drieledige stelsel op grond waarvan de arbeidsongeschikt erkende zelfstandige gerechtigde een toegelaten activiteit kan verrichten om in een tweeledig systeem
- het past de cumulatieregels tussen arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en beroepsinkomsten van de toegelaten activiteit aan het nieuwe tweeledige systeem aan en verankert ze volledig in het koninklijk besluit van 20 juli 1971.

De hervormingen zullen in werking treden op 1 juli 2015.

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten