05 sep 2003 17:00

Softwareonderhoud voor Justitie

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, ging de Ministerraad akkoord met het afsluiten van een aanhangsel bij een contract voor softwareonderhoud voor het departement Justitie en met de bijhorende vastlegging van de budgettaire kredieten.

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, ging de Ministerraad akkoord met het afsluiten van een aanhangsel bij een contract voor softwareonderhoud voor het departement Justitie en met de bijhorende vastlegging van de budgettaire kredieten.

Het aanhangsel betreft het onderhoud van de licenties van de gegevensbeheersoftware Informix (*), die door de verschillende diensten van de Federale Overheidsdienst Justitie wordt gebruikt. Het oorspronkelijk contract werd ondertekend op 14 november 1995 en verstreek op 18 juli 2003. Het gaat hier om het veertiende en laatste aanhangsel bij het contract. Het heeft betrekking op een uitgave van 158.857,87 euro (inclusief BTW), ten laste van het jaar 2003. (*) ondertussen overgenomen door IBM.