01 feb 2013 17:43

Speciale oproepingsbrief voor de stemgerechtigden in de gemeenten van het kieskanton Sint-Genesius-Rode

De ministerraad keurt op initiatief van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet het speciale model van oproepingsbrief goed voor de kiezers die ingeschreven zijn op de kiezerslijst van de gemeenten in het kieskanton Sint-Genesius-Rode voor de verkiezingen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Zoals afgesproken in het regeerakkoord splitst de wet van 19 juli 2012 (Belgisch Statsblad van 22 augustus 2012) de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde voor de verkiezingen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en het Europees Parlement. Artikel 4 voegt in de Kieswet een nieuw atikel 89ter in dat de kiezers ingeschreven op de kieslijst van het kieskanton Sint-Genesius-Rode - de hoofdplaats van het kieskanton waarin de zes Brusselse randgemeenten gegroepeerd zijn - de mogelijkheid biedt om voor de verkiezingen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers te kiezen voor een kandidatenijst van Vlaams-Brabant of voor een lijst voorgedragen in het kieskanton van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het nieuwe artikel 107ter van de Kieswet ingevoerd door de wet van 19 juli 2012 schrijft voor dat het speciale model van kiesbrief voor deze kiezers door de ministerraad bij koninklijk besluit moet worden vastgelegd.

Naar aanleiding van het akkoord van het Uitvoeringscomité voor de institutionele hervormingen keurt de ministerraad het speciale model van oproepingsbrief goed. De kiesbrief biedt de kiezers de mogelijkheid om te stemmen voor een kandidatenlijst in het kiesdistrict Vlaams-Brabant of een kandidatenlijst van het kieskanton BrusseHoofdstad. Het ontwerp wordt voorgelegd aan de Raad van State.