05 dec 2003 16:00

Specifieke bijzondere accijns voor sigaretten

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van de wet (*) betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van de wet (*) betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak.

Dit ontwerp beoogt de aanpassing van de specifieke bijzondere accijns op sigaretten, op 1 januari 2004. Rekening houdend met de verhoging die voorzien is in de tabakssector et de akkoorden gesloten in het kader van het recente begrotingsconclaaf, zal de specifieke bijzondere accijns inzake sigaretten op 1 januari 2004 aldus worden opgetrokken tot 12,9720 euro per 1.000 stuks. De totale fiscale budgettaire meeropbrengst van deze maatregel kan geschat worden op ongeveer 140 miljoen euro voor het jaar 2004. (*) van 3 april 1997