24 jun 2022 16:14

Specifieke federale budgetten voor werken betreffende de beveiliging en de verduurzaming van het buitenlands patrimonium

De ministerraad keurt op voorstel van de eerste minister belast met Buitenlandse Zaken, Alexander De Croo, de vrijgave van de tweede en laatste schijf van de specifieke federale budgetten goed voor de werken betreffende de beveiliging en de verduurzaming van het buitenlands patrimonium.

De ministerraad keurt de vrijgave goed van:

  • 3 074 000 euro voor de leveringen, diensten en werken m.b.t. het verhogen van de fysieke veiligheid van het postennetwerk
  • 1 418 300 euro voor verduurzamingswerken