08 jan 2021 15:59

Spoorvervoer: tenuitvoerlegging van het plan tot vermindering van nationale voorschriften

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet en minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter een ontwerp van koninklijk besluit goed tot uitvoering van artikel 225/2, eerste lid, van de Spoorcodex.

Dit ontwerp beoogt het vaststellen van de toepassingsdatum van de artikelen van de Spoorcodex die zijn gewijzigd door de wet van 23 juni 2020, die verplichtingen bevatten voor de tenuitvoerlegging van het plan tot vermindering van nationale voorschriften door het bestuur, de veiligheidsinstantie en de spoorwegsector. Het doel is het aantal Belgische nationale voorschriften te verminderen om een vlotte toepassing van de technische pijler van het vierde spoorwegpakket mogelijk te maken door:

  • het Spoorwegbureau van de Europese Unie toe te laten minder van lidstaat tot lidstaat verschillende nationale voorschriften te verifiëren
  • een grotere flexibiliteit te verlenen aan de spoorwegondernemingen bij het bepalen van hun werkingsvoorschriften, onder het toezicht van de Nationale Veiligheidsinstantie (DVIS)

Het ontwerp van koninklijk besluit stelt de toepassingsdatum van het plan vast op 28 februari 2021.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.