08 jan 2021 15:59

Spoorvervoer: veiligheidsvergunning, -certificaat en -verslag

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet en minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de veiligheidsvergunning, het uniek veiligheidscertificaat en het jaarlijks veiligheidsverslag.

Het ontwerp heeft tot doel het koninklijk besluit van 21 november 2018 betreffende de veiligheidsvergunning, het veiligheidscertificaat en het jaarlijks veiligheidsverslag aan te passen en te vervangen. Het vormt de omzetting in Belgisch recht van de technische pijler van het vierde spoorwegpakket, bestaande uit Richtlijn 2016/797/EU betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese Unie en Richtlijn 2016/798/EU inzake veiligheid op het spoor.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.