29 mrt 2019 17:03

Spoorvervoermaatregelen om de aanlegkosten van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid te verlagen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit François Bellot een ontwerp van koninklijk besluit goed over de spoorvervoermaatregelen die de kosten van de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid verlagen.

Dit ontwerp zorgt voor de omzetting van de Europese richtlijn 2014/61 over maatregelen om de kosten van de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid te verlagen. Beheerders van fysieke infrastructuur, meer bepaald netwerkexploitanten, krijgen de mogelijkheid om de operatoren van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid toegang te verlenen tot die infrastructuur. De richtlijn verlaagt de aanlegkosten van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid door gezamenlijk gebruik van bestaande fysieke infrastructuur aan te moedigen. Zo wordt de aanleg van deze netwerken bevorderd.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.