27 apr 2007 17:00

Spoorweginfrastructuur

Voorwaarden voor het gebruik van de spoorweginfrastructuur

Voorwaarden voor het gebruik van de spoorweginfrastructuur

De ministerraad keurde het ontwerp van koninklijk besluit goed van minister van Mobiliteit Renaat Landuyt met de voorwaarden voor het gebruik van de spoorweginfrastructuur. (wijziging van het koninklijk besluit van 9 december 2004 houdende uitvoering van de hoofdstukken VIII en IX van het koninklijk besluit van 12 maart 2003) Het ontwerp integreert de technologische ontwikkelingen die sinds twee jaar tot stand zijn gekomen en zorgt voor meer flexibiliteit in het aanbod van vervoersdiensten, wat een cruciaal element in het container- en goederenvervoer is om de spoorweg competitiever te maken. Zo worden de vergoedingen die de spoorwegondernemingen in geval van afzegging van gereserveerde lijndelen moeten betalen, reglementair verminderd. Bovendien heeft de infrastructuurbeheerder nu de mogelijkheid om zijn vergoedingen te verminderen in functie van het overleg met de gebruikers van de infrastructuur over zijn netverklaring. Overigens zal de vermindering van de heffing voor het gebruik van de infrastructuur in de toekomst in werking kunnen treden binnen de drie maanden na de publicatie zonder op de afsluiting van het wijzigingsproces van de netverklaring te moeten wachten.