18 nov 2005 16:00

Spoorweginfrastructuur

Ontwikkeling van spoorwegen in de Gemeenschap

Ontwikkeling van spoorwegen in de Gemeenschap

Op voorstel van de Heer Renaat Landuyt, Minister van Mobiliteit, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd tot wijziging van het koninklijk besluit (*) betreffende de voorwaarden voor het gebruik van de spoorweginfrastructuur. Het ontwerp zet de Europese richtlijn (**) betreffende de ontwikkeling van spoorwegen in de Gemeenschap om in Belgisch recht. Deze richtlijn maakt deel uit van een hele reeks maatregelen aangekondigd in het Witboek over het transportbeleid. Deze reeks maatregel, bekend als het "twee spoorpakket", werden aangenomen om het reglementaire kader van de Gemeenschap sterker te ontwikkelen op het gebied van spoorwegen. De richtlijn versnelt de uitbreiding van het toegangsrecht, in internationaal goederenvervoer per spoor, tot het hele net, naar 1 januari 2006 om de verhoopte winst te verhogen in termen van modale transfer en ontwikkeling van internationaal goederenvervoer per spoor. Ook organiseert zij de uitbreiding van het toegangsrecht tot alle types diensten van goederenvervoer per spoor (ook nationaal dus) vanaf 1 januari 2007, overeenkomstig het principe van vrije dienstverlening. De doelstelling is de doeltreffendheid van het spoor te verbeteren ten opzichte van andere transportmiddelen. Deze uitbreiding heeft ook tot doel duurzaam vervoer in en tussen de Lid-Staten aan te moedigen door de concurrentie te bevorderen en de komst toe te laten van nieuwe kapitalen en ondernemingen. De Gewesten hebben een positief advies gegeven over dit ontwerp van koninklijk besluit. Dit ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. (*) van 12 maart 2003. (**) 2004/51/EG van 29 april 2004 tot wijziging van richtlijn 91/440/EEG