16 jun 2011 12:21

Spoorwegveiligheid

Oprichting van een nationale veiligheidsinstantie van de spoorwegen en van een onderzoeksorgaan voor ongevallen en incidenten op het spoor - tweede lezing

Oprichting van een nationale veiligheidsinstantie van de spoorwegen en van een onderzoeksorgaan voor ongevallen en incidenten op het spoor - tweede lezing

De ministerraad keurt in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen als veiligheidsinstantie van de spoorwegen aanwijst. Het gaat om een voorstel van eerste minister Yves Leterme en staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe.

De instantie is onafhankelijk van elke spoorwegonderneming, infrastructuurbeheerder, certificeringsaanvrager of aanbestedende dienst. De leiding van de dienst bestaat uit een directeur en een adjunct-directeur van verschillende taalrol die aangewezen worden voor een zesjarig mandaat.

De ministerraad keurt ook in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een onderzoeksorgaan aanwijst voor ongevallen en incidenten op het spoor. Dat orgaan is onafhankelijk en wordt geleid door een hoofdonderzoeker en een adjunct-hoofdonderzoeker, van verschillende taalrol en die aangesteld zijn voor een mandaat van zes jaar.

Beide ontwerpen zetten richtlijn 2004/49/EG van het Europese Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake de veiligheid op de communautaire spoorwegen gedeeltelijk is Belgisch recht om.