14 mei 2004 17:00

Spuittoestellen

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad een ontwerp van ministerieel besluit en een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de verplichte keuring van spuittoestellen.

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad een ontwerp van ministerieel besluit en een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de verplichte keuring van spuittoestellen.

Sedert 1 september 1995 wordt in België een verplichte keuring opgezet van spuittoestellen die worden gebruikt om bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik toe te dienen (per cycli van 3 jaar). Het gaat daarbij om toestellen van zowel landbouwers als loonwerkers of overheidsdiensten. Aanvankelijk werd de coördinatie van de keuringen toevertrouwd aan DG4 van het ex-Ministerie van Middenstand en Landbouw, terwijl de praktische uitvoering werd toevertrouwd aan de Centra voor landbouwkundig onderzoek van Gent en Gembloux. Deze diensten behoren nu respectievelijk tot het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), de Vlaamse Gemeenschap en het Waalse Gewest. Het ontwerp van ministerieel besluit voorziet in deze aanpassing. Het ontwerp van koninklijk besluit delegeert, onder meer, de keuringen van spuittoestellen aan de gewestelijke instanties en stelt de desbetreffende vergoedingen vast. Het wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.