27 apr 2005 02:00

Staatsbons - Campagne 2005-2006

Persbericht van de Minister van Financiën Didier Reynders

Persbericht van de Minister van Financiën Didier Reynders

De Minister van Financiën Didier Reynders deelt mee dat hij aan de Schatkist de toestemming heeft gegeven een overeenkomst van dienstverlening te sluiten, om de plaatsing van de Staatsbons voor de campagne 2005-2006 te verzekeren. De overeenkomst betreft de exclusieve concessie van de plaatsing van de Staatsbons, voor een periode van één jaar, aan een beperkt aantal plaatsende instellingen. Deze instellingen worden geselecteerd in functie van het bedrag waartoe zij zich verbinden het te plaatsen tegen een commissieniveau dat vooraf is vastgesteld door de Schatkist, op basis van een lastencohier dat door hem is opgesteld. De Staatsbons worden vier maal per jaar uitgegeven nl. in de maanden juni, september, december en maart. De Staatsbons zijn leningen waarvan de inschrijving is voorbehouden voor particulieren. Er wordt hen een financieel instrument aangeboden dat volledig aan hun behoeften beantwoordt. Zekerheid en liquiditeit zijn de karakteristieken van de Staatsbons: ze worden uitgegeven door de Federale Staat en worden dagelijks, op initiatief van het Rentenfonds, op de beurs genoteerd. Dit laatste biedt aan de investeerders de mogelijkheid om ze op elk ogenblik te kopen of te verkopen op de secundaire markt. De inschrijvingsperiode bij de volgende uitgifte van de Staatsbons van juni, zal plaatshebben van 26 mei tot 3 juni 2005 (betaaldatum: 6 juni). De Minister van Financiën zal later aankondigen welke Staatsbons zullen worden uitgegeven bij de uitgifte van juni. De uitgiftevoorwaarden zullen later bekend gemaakt worden.