25 feb 2004 01:00

Staatsbons - code 923/50 - nieuwe rentevoet

Staatsbons - code 923/50 - nieuwe rentevoet

Staatsbons - code 923/50 - nieuwe rentevoet

De Schatkist deelt mee : De nieuwe rentevoet van de Staatsbon 3/5/7 met herzienbare en gewaarborgde minimumrentevoet, 4 maart 1999-2002-2004-2006, uitgegeven op 4 maart 1999 (Code 923/50) wordt, voor de periode van 4 maart 2004 tot 3 maart 2006, vastgesteld op 3,50 %. Deze Staatsbon is terugbetaalbaar tegen het pari op 4 maart 2006.