26 mei 2004 02:00

Staatsbons - code 925/52 - nieuwe rentevoet

Staatsbons - code 925/52 - nieuwe rentevoet

Staatsbons - code 925/52 - nieuwe rentevoet

De Schatkist deelt mee : De nieuwe rentevoet van de Staatsbon 3/5/7 met herzienbare en gewaarborgde minimumrentevoet, 4 juni 1999-2002-2004-2006, uitgegeven op 4 juni 1999(Code 925/52) wordt, voor de periode van 4 juni 2004 tot 3 juni 2006, vastgesteld op 3,75 %.